29 mei 2011: Bezoek aan het Museum aan de Stroom in Antwerpen

Excursie van de VVE naar het Museum aan de Stroom in Antwerpen mocht zich verheugen in een grote opkomst van 35 personen, waarvan er 19 bleven eten in het Duvels Genot. Helaas kon de initiatiefneemster en organisator Dineke Beereboom en haar René niet van de partij zijn door een Open Dag in hun eigen huis. Arnold Wenthold nam de zaken waar.11-05-29_bezoek MAS_1  Het “Mas” ligt stedenbouwkundig super fraai tussen enkele kleine oude havenkommen en straalt door zijn verrassende volume van rode steen uit India en de gegolfde glaswanden een enorme aantrekkingskracht uit voor nieuwsgierige geesten. Architect Willem Jan Neutelings van Neutelings Rietdijk Architecten uit R ’dam heeft een spannend gebouw ontworpen, dat fraai en goeddoordacht is gedetailleerd. De enorme gesloten blokken lijken door hun enorme overstekken te zweven. Eronder hangen twee verdiepingen hoge gordijnen van glas. Je kunt er zonder te betalen de spiraalsgewijze omloop naar boven in.11-05-29_bezoek MAS_2-3

Het is tot en met het dakterras op 65 meter hoogte openbare weg. Roltrappen maken het stijgen en dalen voor de grote mensenmassa zeer comfortabel en je ziet dan ook iedereen, die jij je voor kunt stellen, naar boven komen om te genieten van het schitterende uitzicht en het prachtige weer, dat ons ten deel viel. Het is een gezellig volksvermaak.

In de gesloten volumina met 5.716 m2 aan tentoonstellingsruimten zijn de zalen gegroepeerd rond thema’ s zoals: Kijkdepot, Machtsvertoon (Prestige en Afrikaans leiderschap), Wereldstad, Wereldhaven en Leven en Dood (Afrika voorouderbeleving). De kunstobjecten van vier musea zijn hier in de zalen gegroepeerd rond deze thema’s. Dus geen zaaltje Afrika of Oceanië! De collecties zijn beperkt, maar wel van super kwaliteit. De verlichting is spannend en zeer gevarieerd, maar duidelijk te weinig voor mensen, die echt wat willen zien. Fotograferen zonder statief, is door het te minimale licht vrijwel onmogelijk voor iemand die zijn kamara redelijk beheerst. Daarom zult u het moeten doen met mijn praatjes vrijwel zonder plaatjes.11-05-29_bezoek MAS_4

De rondleidsters waren curatoren, die voor enkelen te weinig nieuwe feiten te melden hadden en teveel bij hun vakgebied bleven, waardoor de groepen wat verspreid raakten, want wij wilden wel het hele museum bezoeken! De verzamelingen gaven hier alle aanleiding toe! De scheepsmodellen waren prachtig maar stonden in het donker!11-05-29_bezoek MAS_5

Zo weken steeds meer VVE ers uit naar de zonnige terrassen aan de voet van het gebouw, waar na het kunstgenot van koele drankjes genoten werd. Het eten was gezellig en van goede kwaliteit.11-05-29_bezoek MAS_6

De VVE wordt hierdoor steeds meer een vereniging van mensen, die elkaar kennen en waarderen en waardoor je ook tot openhartige uitwisselingen komt van Kennis van Zaken.

Organisatoren, namens alle aanwezigen, hartelijk dank voor deze schitterende uitstap!

Frank van Waes