Advertenties

Voor informatie of het aanmelden van uw advertentie kunt u zich richten tot de secretaris:

Trudy van Dinter-Bons
secretarisvvetnografica@gmail.com

Voorwaarden en kosten:
-Prijs voor een advertentie op de website: voor leden en professionele organisaties die lid zijn: € 25,00 per kwartaal.
-Professionele organisaties die geen lid zijn: € 50,00 per kwartaal, met een directe link naar hun eigen website.
-De VVE draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertentie.
-Voor de lay-out kan overlegd worden met de webmaster.

-Prijs voor een direct mailing: € 50,00 voor leden, € 100,00 niet-leden.

-Prijs voor een advertentie in een digitale Nieuwsbrief: € 50,00 voor leden en
€ 100,00 voor niet leden, met een directe link via de Nieuwsbrief naar hun eigen website.

-Kosten van een advertentie in het jaarboek:  €500 voor een hele pagina, €400 voor leden (20% korting)
€250 voor een halve pagina, €200 voor leden (20% korting)