Lidmaatschap / membership

LID WORDEN VAN DE VERENIGING VRIENDEN ETNOGRAFICA (V.V.E.).

Een ieder die geïnteresseerd is in etnografica kan lid worden van de V.V.E.
Na betaling van uw contributie bent u lid en ontvangt u 4x per jaar onze digitale nieuwsbrieven en kunt u deelnemen aan activiteiten die voor leden worden georganiseerd. Leden ontvangen gratis ons jaarboek, dat jaarlijks verschijnt. De redactie hiervan zoekt en vindt elk jaar weer interessante schrijvers, die hun verhaal met ons willen delen.
Daarnaast ontvangt elk lid een inlogcode voor het besloten deel van de website.

Om lid te worden meldt u zich aan bij de secretaris mw. Trudy van Dinter-Bons via het mailadres secretarisvvetnografica@gmail.com
Het lidmaatschap loopt van januari tot januari en de contributie bedraagt Euro 50,00 per jaar.
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer NL32ABNA0437735958 t.n.v. Vereniging Vrienden Ethnografica.
Voor buitenlandse leden: BIC is ABNANL2A.
Leden die zich laat in het jaar aanmelden betalen voor dat jaar een deel van de contributie.
Bij aanmelding ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
Naam, adres, mailadres en telefoonnummer.
Verder horen wij het graag wanneer u een specifiek verzamel- of interesse-gebied hebt.

De V.V.E. gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en deelt deze niet met anderen.

BECOMING A MEMBER OF THE ASSOCIATION OF FRIENDS OF ETHNOGRAFIC ARTS ?

We will be glad to have you as a member of the V.V.E.
You can mail your name, adress and emailadress to Mrs. Trudy van Dinter-Bons at secretarisvvetnografica@gmail.com
As a member you can join our activitities, you receive 4 times a year our digital Newsletter. Once in a year you will receive our Yearbook, with a lot of interesting articles, some in English otherwise with summaries in English.
Also do you  get a code to enter the part of our website exclusively for members.
Your membership starts from January till next January and will cost you Euro 50,00 per year. We give some discount when you become a member in the second half of the year.
Our IBAN is NL32ABNA0437735958 t.n.v. Vereniging Vrienden Ethnografica.
Our BIC : ABNANL2A.

According to our privacy policy, we do never share your data with others.