ongoing: Weergaloze kunst. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren

In deze zaal geven vier vitrines een veelzeggend overzicht van de artistieke productie van maskers, beelden, ivoorsnijwerk en gebruiksvoorwerpen. De verzamelde stukken komen bijna allemaal uit Congo en dateren voornamelijk uit de 19e en vroege 20e eeuw.

Andere vitrines kaarten specifiekere thema’s aan, met een beslist kunsthistorische insteek.
Sommige vitrines moeten bijvoorbeeld de Afrikaanse kijk op schoonheid beter belichten. Andere ruimtes bieden dan weer inzicht in de manier waarop de Belgische aanwezigheid in Congo bepaalde aspecten van de productie en verkoop van beelden heeft beïnvloed.
Op nog een andere plek in de zaal reiken onderzoekers een alternatief aan voor de etnografische studie van materiële Afrikaanse culturen, door de discipline van de Afrikaanse kunstgeschiedenis uit te diepen.

Belgische pioniers als F. M. Olbrechts (voormalig directeur van het KMMA) leverden een aanzienlijke bijdrage tot die benadering, die tot een stilistische en iconografische analyse van de Afrikaanse kunst heeft geleid, maar vooral ook oog had voor de kunstenaar, de mens achter het voorwerp.

website