17-05-2015: ALV van de VVE + bezoek Klok- en Peelmuseum

Plaats: Klok- en Peelmuseum in Asten, Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten.

PROGRAMMA

13:00 uur: Algemene Ledenvergadering.

AGENDA:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Openingswoord van de voorzitter
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 september 2014 (zie website, besloten deel)
 4. Verslag van de secretaris over 2014 (zie website, besloten deel)
 5. Verslag van de penningmeester over 2014 (zie website, besloten deel)
 • Jaarrekening 2014
 • Begroting 2015
 1. –     Verslag van de kascommissie
  –     Benoeming kascommissie
 2. Verslag van de webmaster
 3. Rooster van aftreden
 4. Externe Contacten:
  –     Contact met de Vereniging Volkenkunde Breda
  –     Contact met de Vereniging Verre Culturen Delft
 5. Overzicht activiteiten en plannen voor komend jaar
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag en sluiting

15.00 – 16:00 uur: RONDLEIDING met gids door het museum.