Jaarprogramma 2012

21 maart 2012

Beste vrienden,

De Vereniging Vrienden Etnografica gaat ook in 2012 door op de weg die in 2011 is ingeslagen. Zij biedt de leden een gevarieerd, boeiend en leerzaam programma. Leden kunnen elkaar ontmoeten en de vereniging is een bron van informatie en een plek waar leden kennis kunnen uitwisselen.
Daarom vraag ik om ook in 2012 uw lidmaatschap voort te zetten.

In 2011 heeft de VVE een aantal interessante, goed bezochte activiteiten georganiseerd. Aan het einde van het jaar was er sprake van een netto groei van het aantal leden. Dit willen wij voortzetten in 2012, zowel wat betreft de activiteiten als wat betreft de groei van het aantal leden.

Wat heeft de VVE u dit jaar te bieden?

– Een geheel vernieuwde, actuele website met steeds meer inhoud, exclusief voor leden, waaraan de afgelopen maanden druk gewerkt is. De website bevat ook een forum waarop met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over etnografica.
– Bezoeken aan de verborgen schatten in de collecties van de Steyler missionarissen in Steyl, bij Tegelen in Nederland en in Sankt Augustin, bij Bonn in Duitsland;
– Een rondleiding in bijzondere collecties etnografica van de Katholieke Universiteit Leuven: de collectie Timmermans en de collectie Bittremieux;
– Ook voor 2012 zijn huisbezoeken in voorbereiding, en wie dat wil, kan in september met een gezelschap Vrienden van Etnografica het Parcours des Mondes in Parijs bezoeken;
– in 2012 verschijnt (voortaan jaarlijks) het Jaarboek Etnografica.

Voor nu kunt u alvast noteren:
3 juni 2012: Algemene Ledenvergadering in het Wereldmuseum te Rotterdam. Ons lid David van Duuren zal dan een inleiding verzorgen bij de daar aanwezige Melanesië-collectie.

U ziet dat het ook in 2012 de moeite waard is om lid te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Jos Weerts, voorzitter