29-05-2016: Algemene ledenvergadering in Waspik

Impressie Algemene Ledenvergadering 2016.

Op 29 mei ontving ons lid René Wijffels de VVE in zijn sfeervolle woonboerderij, waar hij tevens sinds kort in een afzonderlijke ruimte een galerie heeft ingericht. Achttien leden waren die zondagochtend en – middag naar het Brabantse Waspik gekomen; voor een kleine vereniging als de onze is dit een goede opkomst (zeker wanneer je bedenkt dat er ook nog vijf afmeldingen waren). Na een gastvrij onthaal met koffie en vlaai was er een levendige uitwisseling van ideeën en standpunten, met name over de mogelijkheden om leden te werven, om met andere etnografische verenigingen samen te werken en om het Jaarboek zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van verzamelaars, galerieën, musea en media. De financiële situatie van de VVE is gezond, er was in 2015 een positief saldo en de vereniging beschikt over een goede reserve. Frank Eerhart koppelde deze twee onderwerpen, Jaarboek en financiën, aan elkaar, niet geheel onvoorbereid. Hij stelde voor om een deel van de reserves te gebruiken om het Jaarboek te versterken. Auteurs en redactie doen nu dit belangrijke en intensieve werk volledig pro deo. Met bescheiden middelen is het mogelijk, bijvoorbeeld, om auteurs een geringe vergoeding te bieden. Dat vergroot de armslag van de redactie en daarmee ook van de vereniging. De vergadering stemde hier volmondig mee in. Na de lunch vertelde de gastheer over zijn zoek- en denkwerk om achtergrondinformatie over objecten te verzamelen. Hij illustreerde dit aan de hand van enkele voorbeelden die van hand tot hand gingen. In een uiterst genoeglijke sfeer, met een glas erbij, werd nog lang nagepraat. Met dank aan René Wijffels.

Het conceptverslag van deze vergadering kunt u terugvinden op de website in de rubriek ‘VVE – Jaarverslagen’.