29-03-2014: Nusantara. Highlights from Museum Nusantara Delft

Presentatie boek Nusantara, 29 maart 2014.

Voor een compleet gevulde zaal overhandigde ons lid Arnold Wentholt zaterdag 29 maart 2014 het eerste exemplaar van het boek “Nusantara. Highlights from Museum Nusantara Delft” aan de cultureel attaché van de Republiek Indonesië.  In dit boek beschrijft hij de exquise collectie uit de Indonesische culturen, die tot januari 2013 in beheer was van Museum Nusantara in Delft. Het Museum is sindsdien gesloten en de  gemeente in casu Erfgoed Delft e.o. bestudeert verschillende opties voor het behoud van (delen van) de collectie voor de toekomst. De Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) van de Nederlandse Museumvereniging geldt daarbij als uitgangspunt. Patrick van Mill, interim directeur van Erfgoed Gemeente Delft lichtte toe, dat goed rentmeesterschap en zichtbaarheid twee belangrijke elementen zijn bij de toekomstverkenning. De zichtbaarheid is in elk geval gegarandeerd doordat de collectie online ontsloten is. Van belang zijn verder het zoeken van voortzetting van de traditie van de Indische Instelling in Delft door deze geschiedenis in te passen in het beleid en de collectie van het Museum Prinsenhof in Delft, en het behoud van belangrijke onvervangbare stukken voor Nederland. Ook wordt onderzocht of delen van de collectie in aanmerking komen voor repatriëring. 20140401_Nusantara_Arnold

In zijn toespraak ging Arnold Wentholt in op de geschiedenis van het museum en de collectie en hij gaf een toelichting bij zeven van zijn favoriete objecten. Daarbij gaf hij een boeiende beschrijving van de betekenis van deze objecten en de manier waarop zij verzameld zijn, maar ook van het cultuur-historisch onderzoek dat soms nodig is om een voorwerp goed te kunnen plaatsen in de geografische en culturele context.

20140401_Nusantara_boekHet boek telt 240 bladzijden en is voorzien van een uitgebreide bibliografie. Ons lid Cees Zwartenkot, Ethnographic Art Books, tekende voor de uitgave samen met Stichting Nusantara. Dolf Middelhof, eveneens lid van de VVE, zorgde voor het ontwerp.