24-03-2013: bezoek aan het Haus der Völker und Kulturen in Sankt Augustin (Duitsland)

Impressie bezoek Haus der Völker und Kulturen in Sankt Augustin (Duitsland).

Zondag 24 maart bezochten negen leden van de VvE het Haus der Völker und Kulturen in Sankt Augustin, tegenover Bonn op de oostelijke Rijnoever in Duitsland. Dit is, net als het Missiemuseum in Steyl bij Venlo, een museum van de Steyler Missionarissen. Zij verzamelden tal van voorwerpen in de gebieden waar zij als missionaris werkten en informeerden op die manier de mensen thuis over de culturen van deze volkeren. In Sankt Augustin zijn deze voorwerpen ruim en zeer fraai ten toon gesteld.

De afdeling “Afrika” bevat een aantal grote vitrines met een indrukwekkende hoeveelheid beelden of maskers van één bepaald volk. Zo is er, bijvoorbeeld, een indrukwekkende hoeveelheid maskers uit Kameroen, die zwevend in een grote ruimte zijn opgehangen.

Vooral de collectie uit Papua New Guinea springt eruit, zowel in de breedte als in de diepte. Buitengewoon fraaie en voor het merendeel zeer oude voorwerpen laten de cultuur uit een aantal gebieden in al zijn facetten zien, niet alleen, bijvoorbeeld, voorouderverering, maar ook voorwerpen die dagelijks worden gebruikt.

Aandoenlijk, maar zeker niet ieders’ smaak, zijn de christelijk-religieuze afbeeldingen en beelden die vanuit het locale perspectief zijn vervaardigd. Zo zijn er – overigens zeer goed uitgevoerde – afbeeldingen van de maagd Maria en Jezus in een Chinese context, en een indrukwekkend aantal bronzen figuren van Christus aan het kruis uit Congo (waaronder een aantal uit de 17-de en 18-de eeuw).

Dit alles is ruim, overzichtelijk ten toongesteld. Je merkt aan alles dat er respect is voor de andere volkeren en de andere culturen. Mede dankzij de toegewijde, geïnspireerde rondleiding van broeder Gebhard Rahe duurde het bezoek niet 1,5 uur, zoals gepland, maar ruim 2,5 uur. Het museum is elke eerste zondag van de maand open voor bezoekers. Een aanrader.

http://www.haus-voelker-und-kulturen.de/