2015: Jaarverslag van de secretaris

VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN JULI 2014 TOT MEI 2015

BESTUUR: het bestuur heeft in deze periode 6 x vergaderd, en 1x met de redactie van het Jaarboek.

JAARBOEK: het volgende Jaarboek verwachten we medio juni.

BELEID: de adviezen van de werkgroep strategisch beleid gebruiken we als leidraad voor het te maken beleid. De communicatie met de leden geven we o.a. gestalte door het uitbrengen van de Nieuwsbrieven. Een werkgroep Activiteiten is er helaas nog niet.

ACTIVITEITEN/ HUISBEZOEKEN:
Op 18 januari 2015 heeft ons lid Rutger der Kinderen 12 belangstellenden rondgeleid over de expositie Magisch Afrika in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Heel interessant.
Op 23 januari 2015 heeft Koos van Brakel, hoofd collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen, een aantal leden rondgeleid door een deel van het depot van het Tropenmuseum. Een bijzondere ervaring.
Op 12 april 2015 waren wij uitgenodigd bij een verzamelaarsechtpaar in Schoten, België. De leden die de moeite hadden genomen naar België af te reizen waren allen zeer enthousiast.

NIEUWSBRIEVEN: In 2014 hebben we in totaal 5 Nieuwsbrieven verstuurd. In maart 2015 de eerste van dit jaar. Ons streven is 4x per jaar.
Onlangs hebben we een kleine enquête verstuurt om te horen wat u van de Nieuwsbrieven vindt.

LEDEN: het aantal leden stijgt helaas niet. Er melden zich wel nieuwe leden aan, maar tegelijkertijd melden zich er ongeveer even veel weer af. Ook al is dit een algemene tendens bij verenigingen, het bestuur blijft zoeken naar wegen om het ledenaantal te doen groeien.

CONTACTEN MET ANDERE VERENIGINGEN: we hebben dit jaar contact gezocht met de Vereniging Verre Culturen Delft ( Nusantara) en met de Vereniging Volkenkunde Breda. We zoeken naar mogelijkheden lezingen etc. onderling toegankelijk te maken.

DIRECT MAIL EN ADVERTENTIES: op verzoek van veilinghuizen hebben we 2x een bericht naar de leden verstuurd. Het bestuur heeft hier prijzen voor vastgesteld. Dit hebben we ook gedaan wanneer het een advertentie op de website of in de Nieuwsbrief betreft. Het bestuur kijkt kritisch of de informatie van belang is voor onze leden.

PARTNERLIDMAATSCHAP: voor het partnerlidmaatschap hebben zich 3 leden aangemeld.

8 mei 2015, Trudy van Dinter-Bons, secretaris V.V.E.