20-04-2017: Bezoek aan het depot van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in ’s-Gravenzande

Depotbezoek ‘s-Gravenzande

 

 

 

 

 

 

 

 

In april zijn er door de VVE drie excursies naar het depot van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in ’s-Gravenzande georganiseerd. Zelf ben ik op 20 april mee geweest. Het depot is gevestigd in een aantal loodsen, waarvan je aan de buitenkant niet kunt vermoeden wat binnen op de schappen ligt. We werden gastvrij in de kantine ontvangen met een kopje koffie of thee en een koekje. Nadat we een formulier met huisregels ondertekend hadden, gingen we onder leiding van de beheerder en een paar assistenten en student-assistenten het eigenlijke depot in. In hoge verrijdbare archiefkasten ligt een uitgebreide schat aan etnografica. Waar we bij andere depotbezoeken op eerbiedwaardige afstand van de objecten moesten blijven, kregen we hier de kans om alles goed te bekijken en er werd zelfs een trap bij gehaald zodat ik terracotta objecten die hoger op de stellingkasten lagen, goed kon bekijken en eventueel fotograferen. Wat mij verbaasde, was het feit dat de beheerders alleen maar beheren/conserveren. Waar het toeschrijvingen van objecten en andere informatie betreft, wordt dat overgelaten aan onderzoekers en (gast)conservatoren van tentoonstellingen. Ze gaven ook aan eigenlijk met te weinig personeel te zijn om dat ook bij te houden. Uiteindelijk hebben we maar een fractie gezien van wat er werkelijk opgeslagen ligt, dus een herhaling zou zeker de moeite waard zijn!

 

Hans Hamers