16-05-2014: verslag van de veiling bij Sotheby’s, door Martin Lagrain.

Veiling Sotheby’s New York 16.05.2014.

Lot 67_Songye

Lot 67_Songye

Er werd met spanning uitgekeken naar de veiling van het tweede deel van de collectie van Allan Stone. Deel 1 had vorig jaar niet minder dan 11,5 miljoen dollar opgebracht, en ook nu wekte het aanbod van vooral de Kongo nagelbeelden en de Songye krachtbeelden grote verwachtingen. Edoch, het viel toch wat tegen. 110 van de aangeboden 123 stukken vonden wel een koper voor een totale som van 5 miljoen dollar, maar veel toeslagen gebeurden diep onder de minimumschatting. Het is nochtans de politiek in New York om de kavels laag in te zetten, zodat veel kopers zich geroepen voelen om mee te bieden. Bij de kleinere stukken lukt dat ook vrij aardig, bij de duurdere liep het minder goed. 2 van de absolute topstukken bleven onverkocht: lot 47, een Yombe nagelbeeld geschat op 700.000 – 1.000.000 werd ingehouden op 420.000, en lot 70, een beroemde Songye figuur, veelvuldig tentoongesteld en gepubliceerd, geschat op 600.000 – 900.000, werd eveneens ingehouden op 460.000. Lot 67, een Songye beeld met een schatting van 1 – 1.500.000 werd wel verkocht voor 800.000 dollar.

Lot 308_Ngbandi

Lot 308_Ngbandi

In deel 2 werden o.a. de collecties van de schilders Jan Krugier en van Mauricio en Emilia Lasansky. 135 van de 191 aangeboden stukken werden toegeslagen voor een totale som van 6 miljoen dollar. Het absolute topstuk werd lot 308, een grote (72 cm) Ngbandi voorouderfiguur, die bij een schatting van 200 – 300.000 werd afgehamerd op 755.000 dollar.

Lot 372_Fon

Lot 372_Fon

Heel speciaal was lot 372, een waarzeggersfiguur van een Fon priester, die gebruikt werd in de Fa cultus. Fa verwijst naar wijsheid en helderziendheid. De cultus is waarschijnlijk ontstaan in de 18-de eeuw, en naar het toenmalige Dahomey gebracht door de Yoruba. Er werd 305.000 dollar voor neergeteld.

Martin Lagrain