8 november: 200 jaar Amerikaanse immigratie en integratie. Lezing VVB, Breda

Geachte leden,

Met de nieuwe Corona maatregelen van 25 september j.l. hoeven we geen afstand meer te bewaren in de Concertzaal. Alle plaatsen kunnen bezet worden en dat is goed nieuws. Dat betekent dat er naast de eigen leden nu ook weer bezoekers welkom zijn.

De nieuwe maatregelen betekenen ook dat leden en bezoekers alleen welkom zijn, als ze een geldig vaccinatiebewijs in de vorm van een QR-code kunnen laten zien, hetzij digitaal (via uw mobiele telefoon) of schriftelijk. Indien men niet is gevaccineerd moet men een negatieve testuitslag kunnen tonen, die minder dan 24 uur oud is. Bij de ingang van de Concertzaal wordt hierop gecontroleerd. Op deze wijze kunnen we allen veilig genieten van een lezing. 

Hieronder volgt de nieuwsbrief van november

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor de lezing met beeldmateriaal: “200 jaar Amerikaanse immigratie en integratie”. De heer Frans Verhagen zal, zelf getrouwd met een Chinees-Amerikaanse, deze ontwikkeling schetsen, proberen de push- en pull-factoren, zoals sociologen dat noemen, te onderscheiden en te zien waar Amerika nu staat. Ook zal hij de vraag opwerpen of en waarom de ontwikkeling met immigratie en integratie in Nederland zoveel anders is. Wat kunnen we opsteken van de Amerikaanse ervaring?

Amerika is een land van immigranten. Vanaf 1815 trokken tientallen miljoenen mensen naar de Verenigde Staten, mensen met heel verschillende achtergronden, geloven en sociaal economische omstandigheden. Van de Ieren die de hongersnood van de jaren 1840 ontvluchtten, de Duitsers die een beter leven zochten, Russische joden die dreigden vermoord te moorden, Italianen uit het arme zuiden, tot Koreanen, Vietnamezen en Hispanics: Amerika bood wat ze thuis niet konden vinden.

Wat een waarnemer van deze stromen mensen frappeert is, dat ze grosso mode dezelfde ontwikkeling doormaakten van nieuwkomers die schichtig om zich heen keken tot zelfverzekerde burgers, die hun kinderen en kleinkinderen zagen floreren in het nieuwe land. Pakweg drie, vier generaties duurde het, maar dan was een etnische groep geïntegreerd (hoe je dat ook definieert). Soms duurde het wat langer, soms ging het sneller maar de processen vertonen opmerkelijke gelijkenissen, ongeacht waar ze vandaan kwamen. Het ontvangende land was niet altijd zo kien op nieuwkomers. Altijd bedreigden ze wel iets: lonen, geloofshomogeniteit, de woningmarkt of wat Amerikanen als heel Amerikaans waren gaan ervaren. Maar dat Amerikaans zijn is op zich al een product van immigratie. Denk aan de pizza, de hamburger, de hot dog, maar veel treffender de vaststelling dat Duitsers van Amerika een leuker land maakten.

Mr.Dr. Frans Verhagen (Eindhoven, 1954) studeerde rechten en sociologie in Groningen, Internationale Betrekkingen in New York en promoveerde in Nijmegen. In de jaren tachtig was hij correspondent in de Verenigde Staten voor Intermediair, de VARA, het FD en de Volkskrant. In 1993 zette hij een Nederlandstalig kwartaaltijdschrift op over Amerika en daaraan gekoppeld een website (nu onder de naam meiguo.nl). Hij schrijft regelmatig opinie- en achtergrondstukken voor de NRC en de Groene Amsterdammer, is medewerker van het Historisch Nieuwsblad, treedt regelmatig op voor radioprogramma’s en houdt een vrijwel dagelijks blog bij op meiguo.nl. In België schrijft hij voor de Standaard. Verhagen publiceerde twintig boeken, vrijwel alle over de Verenigde Staten en zijn geschiedenis. Verhagen woont en werkt in Amsterdam, en beschouwt Californië als zijn Amerikaanse thuis.

Datum       : 8 november 2021

Tijd           : 20.00 – 22.15 uur

Plaats:       : Concertzaal v/d Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda

Toegang    : € 8,- voor niet-leden a/d zaal (contant), info:  www.volkenkundebreda.nl

We hopen u 8 november te ontmoeten,

Met vriendelijke groet , namens het bestuur van de VVB,

Annelies Bettink