14-01-2016: Benoeming Laura van Broekhoven tot directeur van het Pitt Rivers Museum (bericht uit NRC)+felicitaties van de VVE

20160114 Van Broekhoven NRC

Geachte mevrouw van Broekhoven,

In de NRC van 14 januari 2016 lazen wij het bericht van uw benoeming als directeur van het prestigieuze Pitt Rivers Museum in Oxford.
Het doet ons deugd dat u in dat artikel zegt dat “.. Nederland voorop loopt in het bepalen wat in het postkoloniale tijdperk [ ..] de rol is van ons soort musea: wat is de maatschappelijke relevantie en hoe breng je dat aan de man?”

Als Vereniging Vrienden Etnografica (V.V.E.) zullen wij door dit bericht extra alert zijn op de activiteiten van het museum.
Wellicht kunnen wij een keer een excursie naar Oxford organiseren, in het algemeen of als daar een bijzondere aanleiding toe is.
In elk geval willen wij u nu van harte feliciteren met deze benoeming en wensen wij u een inspirerende en succesvolle tijd in Oxford.
Wij wensen u veel succes toe in uw verdere carrière.

Met vriendelijke groet,

Trudy van Dinter-Bons, secretaris V.V.E.

www.vvetnografica.nl