14 oktober 2019: Maghreb, Algerije. Lezing van de Vereniging voor Volkenkunde, Breda

Datum: 14 oktober 2019
Tijd     : 20.00 – 22.15 uur
Plaats  : Concertzaal v/d Nieuwe Veste
Molenstraat 6, Breda
Entree : € 8,- voor niet-leden a/d zaal
Info     : www.volkenkundebreda.nl

Maghreb, Algerije

De ons welbekende Wil Boetzkes, kunsthistoricus, geeft een lezing over het Maghreb gebied in Algerije en zal dat met mooi beeldmateriaal ondersteunen.

            In 1962 werd Algerije onafhankelijk en raakte verstrikt in een lastige politieke en economische situatie. Met het aftreden van president Bouteflika op 2 april jl. gloort wellicht een nieuwe toekomst. De woelige geschiedenis van de laatste halve eeuw verhult dat Algerije in de Romeinse tijd een zeer belangrijke provincie was.

            In zijn lezing gaat Boetzkes in op de vroege Numidische koningsdynastie, de Romeinse overheersing en de daarop volgende talloze dynastieën van Ommayaden, van de Ziriden tot de Hamadiden en de Almoraviden. Na de Reconquista stichtten de Spaanse koningen forten aan de Algerijnse kust, de Ottomanen zouden het land lange tijd in hun greep houden en tenslotte zou Frankrijk het land meer dan een eeuw als een protectoraat besturen. Kortom, een land met een bewogen geschiedenis, maar vooral een bijzondere en pluriforme culturele erfenis die voor velen onbekend is. Des te meer reden om naar deze lezing te komen, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.